Referanser

Referanser

 • Svein Grøstad AS, tlf.: 901 72 196. Arbeid utført: graving og VA-anlegg
 • Per Martin Syversen, tlf.: 993 37 160. Arbeid utført: enebolig og tomt
 • Øyvind Fylling Jensen, tlf.: 917 48 211. Arbeid utført: drenering, stablemur i garasje
 • Jan Erik Hansen, tlf.: 941 75 599. Arbeid utført: enebolig, tomt, P-plass og stablemur
 • Kåre Helgesen, tlf.: 920 56 877. Arbeid utført: graving og støping i garasje
 • John Melan, tlf.: 901 00 300. Arbeid utført: graving og støping i garasje
 • Arnt Ove Dragset, tlf.: 924 45 846. Arbeid utført: graving enebolig/ tomt
 • Edmond Hansen, tlf.: 920 39 178. Arbeid utført: graving for garasje
 • Kjetil Houg, tlf.: 91 64 01 51. Arbeid utført: graving for garasje, parkering og støp
 • Karl Inge Sandtrøn, tlf.: 915 97 333. Arbeid utført: utbygging av barnehager
 • Edin Nekkar, tlf.: 928 68 650. Arbeid utført: enebolig og tomt
 • Tom Olsen, tlf.: 920 34 476. Arbeid utført: grunnarbeid på boligtomt
 • Tore Eilertsen, tlf.: 928 06 104. Arbeid utført: planering og steinmur
 • Espen Felder, tlf.: 419 19 777. Arbeid utført: stablemur, P-plass og plen
 • Kim Dageland, tlf.: 952 23 276. Arbeid utført: garasje og pigging
 • Kjellaug Marie Joten, tlf.: 952 23 276. Arbeid utført: Opparbeiding av tomt og belegningsstein
 • Birger Olsen, tlf.: 997 73 353. Arbeid utført: stablemur, innkjørsel og P-plass
 • Steinleggern AS, tlf.: 906 09 411. Arbeid utført: støttemurer og steinlegging

Hvorfor velge oss?

 • Over ti års erfaring
 • Sentral godkjenning
 • Allsidig
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Mange og gode referanser